Vi i 10. trinn har fått i oppgave å skrive om temaet Innerdalen. Dette er en tverrfaglig oppgave, som omhandler naturfag, KRLE og samfunnsfag. Vi har på ungdomstrinn hatt et prosjekt med samme tema i tre uker og denne oppgaven er egentlig en erstatning for en oppgave og tur vi skulle ha hatt i og om Rondane Nasjonalpark. Men som ble avlyst på grunn av Covid 19, og det ble derfor arrangert en alternativ tur fra Oppdal til Innerdalen her på Kvikne. Jeg fikk dessverre ikke deltatt på denne siden jeg var nyoperert.

Mens de andre var på turen så fikk jeg mine egne oppgaver å gjøre. Jeg skulle lage middag og baket kake til klassen. I tillegg så fikk jeg i oppgave å ta med utstyret deres til overnattingshytta siden de gikk med lett tursekk fra Lille Orkelsjøen i Oppdal til Frengstadhyttene i Innerdalen. 

I denne oppgaven har jeg tenkt å fokusere på utbyggingen og oppdemminga av Innerdalen. Men tar også med litt om naturen, dyrelivet og villreinstammen som finnes her. I tillegg krever oppgaven av vi har med de tre dimensjonene for bærekraftig utvikling; økonomi, sosiale forhold og klima/miljø. I denne sammenhengen betyr økonomi for eksempel arbeidsplasser og strøm som blir produsert. Sosiale forhold menes skole, barnehage og tilgang på det vi trenger i hverdagen vår. Klima og miljø blir for eksempel forsøpling, natur og viltliv og eventuelt forurensning. Sosiale forhold er for eksempel holdningene til lokalbefolkningen.